BADANIA WSTĘPNE

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy,
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy
  • inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Wstępne badania nie dotyczą osób:

  • przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
  • przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. To odstępstwo od badań wstępnych ma zastosowanie również w stosunku do osób przyjmowanych do pracy, a pozostających jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

UWAGA!

Skierowanie pracownika na badania profilaktyczne spoczywa na pracodawcy.

Przedmiotowe badania przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas nieobecności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W przypadku, gdy pracownik musi wykonać badania w innej miejscowości, koszty przejazdu pokrywa pracodawca (według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych).

Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne zgodnie z:
 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.) do pobrania poniżej:

Formularz kontaktowy


JAK MOŻEMY CI POMÓC ?

CENTRUM MEDYCZNE BIMED

ul. Krasińskiego 24/7b
43-300 Bielsko-Biała
bimed@bimed.bielsko.pl

tel. (033) 811-87-74
tel. (033) 816-86-14
kom. 602-727-853


WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI

(c)2016, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Dermatolog Bielsko :: Endokrynolog Bielsko :: Gastroenterolog Bielsko :: Ginekolog Bielsko :: Kardiolog Bielsko :: Laryngolog Bielsko :: Neurolog BielskoOkulista Bielsko-Biała :: Pediatra Bielsko-Biała :: Rehabilitacja Bielsko-Biała :: Urolog Bielsko-Biała :: BIMED Bielsko-Biała :: laboratorium Bielskobadania wstępne okresowe kontrolne wysokościowe :: medycyna pracy Bielsko :: Badania kierowców Bielsko-Biała :: nzoz Bielsko
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem